SJÆLENS KONTRAKTER

Mangler pt.
Forfatter: Caroline Myss
Isbn: 978-87-21-02014-9
Det er Caroline Myss' overbevisning, at vi alle har et særligt formål i livet, en sjælelig kontrakt, som vi bevidst eller ubevidst søger at indfri. Med SJÆLENS KONTRAKTER præsenterer hun en ny og spændende metode til at finde sit livs formål – det nogle opfatter som et kald, andre som at have en mission i livet. Manglende viden om eller fornemmelse af sit livsformål kan afstedkomme depression, rodløshed, angst, kronisk træthed og i sidste ende fysiske symptomer. Mens nogle lige fra barnsben ved, hvad de vil med deres liv, er der andre, der hvirvler rundt i evig søgen efter mål, formål og retning, eller som slet ikke tænker på, at der kan være et egentligt formål med netop deres liv.

Caroline Myss har koblet arketyperne sammen med chakraer og astrologiske begreber og danner dermed grundlag for det, hun kalder det personlige arketypiske hjul. Hun forklarer, hvordan vi som individer kan finde frem til vores egne særlige arketyper og bruge dem til at finde ud af, hvad vi er her for at lære og hvem, det er meningen, at vi skal møde. Når vi lærer vores arketypiske ledsagere at kende, begynder vi at forstå, hvordan vi kan leve livet, så vi gør bedst brug af vores individuelle evner og realiserer vores dybeste længsler.

I denne proces lærer vi at se vores eget og andres liv symbolsk, så vi kan leve livet uden at blive fanget i følelsesmæssige dramaer. Vi lærer også, hvordan vi opfylder vores personlige sjælelige kontrakt: det, som vi hver især er her på jorden for at udrette. Der er vejledning i at finde frem til de fysiske og følelsesmæssige områder, som er særligt sårbare for den enkelte og heale dem.

SJÆLENS KONTRAKTER indeholder desuden et udførligt og inspirerende katalog over samtlige arketyper med deres mytologiske rødder og moderne udtryksformer i bøger, film, fjernsyn og teater.

Caroline Myss' store mytiske viden og særlige evner som intuitiv healer er her vævet sammen til et inspirerende og originalt værktøj til spirituel selvforståelse og til at finde sin vej og leve sit livsformål.

Caroline Myss er en internationalt anerkendt pioner inden for spirituel helbredelse og energimedicin og hun underviser og holder foredrag mange steder i verden. Hun har tidligere skrevet de internationale bestsellere
- Caroline Myss, forfatter til bl.a.SJÆLENS ANATOMI og HVORFOR NOGLE BLIVER RASKE OG ANDRE IKKE.


Caroline Myss
SJÆLENS KONTRAKTER
Hvorfor er jeg her?
Originaltitel: Sacred Contracts
Oversat af Annette Leleur
ISBN 13: 978-87-21-02014-9
525 sider