NUETS KRAFT

269,95 DKK

Forfatter: Eckhart Tolle
Isbn: 978-87-21-01487-2
Uden omsvøb eller metafysiske fantasterier præsenterer Eckhart Tolle kernen i det ægte spirituelle budskab: væren i Nuet.

Der er en sjælden kraft i hans ord, som giver os glimt af en større virkelighed. En virkelighed vi tager del i, når vi er fuldkommen nærværende og slipper vores stadige grublen over fortiden og bekymring for fremtiden.

Eckhart Tolle introducerer begrebet smertekroppen som betegnelse for summen af de negative følelser som den enkelte har sparet sammen gennem livet og bærer på.

Smertekroppen er sammen med vores identifikation med sindet og tankerne de to største forhindringer for at opnå spirituel frigørelse.

Der er en guldgrube af indsigter i NUETS KRAFT: Vi er ikke vores sind og tanker
Vi kan finde vej ud af psykologisk smerte
Der er autentisk styrke i at overgive sig
Kroppen er en indgang til totalt nærvær
Stilheden og rummet, der omgiver os, er veje til Nuets kraft
Også parforhold kan fungere som en nøgle, når de bruges til at blive mere bevidste og dermed mere kærlige.
Tolle springer alle meditative og terapeutiske mellemled over og arbejder i stedet med direkte væren i nuet – identifikation med den iagttagende bevidsthed, der er vidne til sind, krop og følelser.


Læs mere på Eckhart Tolles hjemmeside:
www.eckharttolle.com

Se Tolle i Oprah Winfreys talkshow
www2.oprah.com
www.oprah.com/obc_classic/webevent_registration.html


Eckhart Tolle
NUETS KRAFT
Nøgle til personlig frigørelse
Originaltitel: The Power of Now – A Guide to Spiritual Enligthenment
Oversat af Klaus Gormsen
ISBN 13: 978-87-21-01487-2
222 sider