IKKEVOLDELIG KOMMUNIKATION: 'GIRAFSPROG'

329,95 DKK

Forfatter: Marshall B. Rosenberg
Isbn: 978-87-21-02454-3

Med girafsprog kan du opnå: at gøre potentielle konflikter til fredelige dialoger
at bryde de tankemønstre, der fører til vrede og depression
at sige din mening uden at skabe fjendtlighed
at kommunikere med medfølelse ved at bruge din indfølingsevne
at gøre livet dejligere for dig selv og andre

Hver gang andre hører os sige noget, der lyder som kritik, angreb, vurdering eller dom, er sandsynligheden for, at vi får opfyldt vores behov, lig nul, siger Marshall Rosenberg. Vi kan være stensikre på, at de andre så bruger al deres energi på at forsvare sig eller gå til modangreb.

Rosenbergs fine og meget konstruktive bog går ud på at lære os at give udtryk for vores uopfyldte behov i alle slags situationer og lytte til andre med indføling i stedet for at vurdere og dømme og give dem skylden.

Formålet med girafsprog er ikke at lave om på andre mennesker og deres adfærd, for at vi selv kan få det, som vi vil have det. Formålet er at etablere en kontakt baseret på ærlighed og indføling og derved tilgodese alles behov. Bogen giver en vejledning i, hvorledes girafsprog praktiseres, og er fuld af gode eksempler.

Marshall Rosenberg bruger giraffen som symbol, fordi den er det dyr, der har det største hjerte, og dermed understreges det, at det er et sprog fra hjertet. Samtidig bevirker dens højde, at den har overblik.

Marshall Rosenberg er amerikansk psykolog og grundlægger af Center for Nonviolent Communication. Han har i de sidste 30 år undervist i ikkevoldelig kommunikation i over 25 lande.


”Er du hård ved dig selv, når du har sagt eller gjort noget mindre heldigt, og bebrejder dig selv det uafladeligt? Så læs i Rosenbergs bog, hvordan du i stedet kan vokse og styrke din selvfølelse ved at kontakte dig selv på en mere medfølende måde.
- Alt for damerne

”Bogen er bygget systematisk og gennemskueligt op og kombinerer teoretiske overvejelser med mange og varierede eksempler samt øvelser.
- Bente Lynge, Folkeskolen


Marshall B. Rosenberg
IKKEVOLDELIG KOMMUNIKATION: 'GIRAFSPROG'
Brug din indfølingsevne og få både dine egne og andres behov tilgodeset
Originaltitel: Nonviolent Communication
– A Language of Compassion
Oversat af Charlotte Pietsch
ISBN: 978-87-21-02454-3
240 sider