KONSEKVENSPÆDAGOGIK - en pædagogik om eksistens og social handlingskompetence

349,95 DKK

Jens Bay 

Isbn: 9788721027377

Jens Bay er konsekvenspædagogikkens fader.

Han gennemgår konsekvenspædagogikkens indhold og argumenterer for dens holdbarhed. Med konsekvenspædagogikken undgår man at se på eleven som en behandlingskrævende person, men ligestiller ham/hende med alle andre og siger, at det er op til den enkelte at lære sig en adfærd, der gør, at vedkommende kan begå sig socialt og tage en uddannelse.

Målgruppen er pædagoger på ungdomsuddannelser, i ungdomsklubber, fritidsklubber mm. Den kan også inspirere folkeskolelærere, der skal håndtere vanskelige elever. Konsekvensbegrebet er ifølge forfatteren oppe i tiden inden for alle pædagogiske områder.

 

KONSEKVENSPÆDAGOGIK

En pædagogik om eksistens og social handlingskompetence

Forfatter: Jens Bay 

Hæftet

224 sider