DØDEBOGEN

299,95 DKK

Forfatter: Erik Meier Carlsen
Isbn: 978-87-21-03353-8

Alle søger efter et lykkeligt liv. Men normalt er der ikke nogen, som søger efter en lykkelig død. Det er imidlertid ikke muligt at få det ene uden det andet. Den praksis, Bardo Thödol beskriver, får mennesker til at indse, at de to hører sammen som en helhed, hvilket bringer både en selv og andre lykke og giver os tillid til den sidste del af vejen, i dette liv og i dem, der kommer.H.E. Kilung Jigme Tendzin Chodrak Rinpoche i Dødebogens introduktion DEN TIBETANSKE DØDEBOG anses som et af verdenslitteraturens hovedværker og foreligger med denne udgave i en ny dansk, kommenteret oversættelse med en autentisk gengivelse af den tibetanske tradition og tænkning.Den centrale tekst Bardo Thödol eller Udfrielsen ved at Høre i Bardoen er en 700 år gammel lærebog om livet efter døden. I de sidste 3-400 år har den i Tibet været anvendt i ritualer, der har til hensigt at hjælpe den afdøde med at vinde indsigt i den overgangsfase, Bardoen, som optræder mellem død og ny fødsel. Den har karakter af en manual – en minutiøs beskrivelse af dødens topografi, og hvordan man bedst manøvrerer. I bardo-tilstanden vil den afdøde møde en serie muligheder for at genkende øjeblikkets faktiske ”sandhed”. Som hjælp reciteres vejledende instruktioner og inspirationsbønner, så den afdøde inspireres til eller erindrer, hvorledes han eller hun skal forholde sig.

 

Målet er udfrielse af samsara, det endeløse kredsløb af død og genfødsel. Mulighederne for denne udfrielse, kaldet nirvana, er særligt gunstige i mellemtilstanden, da mennesket her har en skærpet bevidsthed.Erik Meier Carlsen gennemgår i en grundig indføring til denne nyoversættelse af DEN TIBETANSKE DØDEBOG dens historiske og kulturelle forudsætninger og kommenterer de dybsindige teksters indhold samt de ritualer og den praksis, der knytter sig til dem.Lige siden Bardo Thödol blev udgivet første gang, har den været min konstante ledsager, og jeg skylder den ikke bare mange stimulerende ideer og opdagelser, men også mange grundlæggende indsigter.C.G. JungErik Meier Carlsen, journalist og forfatter, har beskæftiget sig med tibetansk buddhisme i mere end tre årtier og har modtaget intensive og ekstensive belæringer og indvielser til Dødebogens tradition fra tibetanske mestre.

 

Erik Meier Carlsen

DØDEBOGEN

Udvidet og kommenteret udgave af Den tibetanske dødebog

Originaltitel: Bardo Thodöl / Zabtik Rangdrol

Oversat og kommenteret af Erik Meier Carlsen

ISBN: 978-87-21-03353-8

225 sider