DU ER HVAD DU TÆNKER

350,00 DKK

Forfatter: Carol Dweck
Isbn: 978-87-21-02388-1

Dit tankesæt – dvs. det sæt holdninger du tænker ud fra – er afgørende for dit liv. Det skaber dit mål, din holdning til arbejdet og til personlige forhold og børneopdragelse, og bestemmer i sidste ende om du kommer til at realisere dine muligheder.

Ifølge professor i psykologi Carol S. Dweck har vi alle enten et fastlåst tankesæt eller et udviklende. Med et fastlåst tankesæt anser man sine evner for en gang givne og uforanderlige, hvorimod det udviklende tankesæt anser evner og færdigheder som noget der udvikles over tid.

Hvorfor spilde tiden på hele tiden at vise hvor storartet man er, når man kan blive endnu bedre? Hvorfor skjule sine mangler i stedet for at udbedre dem? Og hvorfor gå efter det allerede prøvede og erkendte i stedet for at gå efter oplevelser der kræver at man bevæger sig ud over sine grænser?

Lysten til at nå ud over sine egne grænser og være vedholdende, også – eller især – hvis det ikke går så godt, er kendetegnende for – og direkte afledt af – det udviklende tankesæt. Det er dette tankesæt som gør det muligt for mennesker at trives, også når livet giver dem store udfordringer.

Mennesker med det fastlåste tankesæt frygter udfordringer og tror ikke det nytter at gøre en indsats.

Carol S. Dweck fortæller hvordan kreative enere inden for både musik, litteratur, videnskab, sport og erhvervslivet anvender det udviklende tankesæt til at opnå resultater. Hun viser også hvordan du kan ændre dit tankesæt og dermed dit syn på dig selv og din fremtid og opnå ægte succes og selvrealisation, og hun fortæller hvordan forældre, lærere, trænere og ledere kan fremelske det udviklende tankesæt hos andre.

Carol S. Dweck er en af verdens førende forskere inden for personlighedspsykologi, socialpsykologi og udviklingspsykologi. Hun er professor i psykologi ved Stanford University og medlem af det amerikanske akademi for kunst og videnskab.


Carol Dweck
DU ER HVAD DU TÆNKER
Den nye mindset-teori om vejen til succes
Originaltitel: Mindset: The new Psychology of Success
Oversat af Kirsten Vesterager
ISBN: 978-87-21-02388-1
318 sider