Privatlivspolitik

Sidst opdateret d. 23. maj 2018

Borgens privatlivspolitik for private kunder

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Borgen (”vi” eller ”os”), et datterselskab under Gyldendal A/S håndterer dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside.

Dataansvarlig:
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Borgen
Gyldendal A/S
Cvr. nr. 58200115
Klareboderne 3
1001 København K
Telefon 33 75 55 55
E-mail: netbutikkerne@gyldendal.dk


Indsamling og brug af personoplysninger

Når du søger på vores hjemmeside:
For at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores website og udarbejder statistik herover. Statistikken anvendes kun i opsummeret form, f.eks. til at se browsere vores kunder anvender mest. Se nærmere herom i vores cookie-politik her.

I den forbindelse kan vi indsamle nedenstående personoplysninger:

• Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmeside
• Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer
• Dine præferencer

Når du handler på vores hjemmeside:
For at forbedre din brugeroplevelse og kunne give dig relevant service, herunder gennemføre din bestilling og levere til dig, kan vi indsamle nedenstående oplysninger:
• Navn
• E-mailadresse
• Din adresse og dit ordrenummer
• Oplysninger om din købshistorik, herunder hvad du har købt, købstidspunkt, betalingsmiddel, kredit- og andre betalingsoplysninger, samt tracking-nr. på pakkeleverancer
• Dine præferencer
• Oplysninger om din browseradfærd på hjemmesiden
• Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse, og browserdetaljer

Se nærmere herom i vores cookie-politik her.

Når du kontakter os eller vi kontakter dig:
For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, f.eks. via e-mail, brev, telefon eller sociale medier:
• Navn, brugernavn og e-mailadresse
• Oplysninger om e-mails og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, som du åbner, herunder de links deri, som du klikker på

Se nærmere herom i vores cookie-politik her.


Behandlingsgrundlag

Vi sikrer os altid, at vi har et fyldestgørende grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne Privatlivspolitik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:
• En nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller aftale (fx at indsamle adresseoplysninger, således at vi kan levere bestilte produkter til dig)
• En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (fx at opbevare fakturaoplysninger som krævet efter Bogføringsloven)
• Vores berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor (fx når vi benytter dine oplysninger til at vurdere, hvordan vi bedst kommunikerer med vores kunder, således at vi kan præsentere vores kunder for den information og de produkter, som de finder mest interessante)
• Dit samtykke (hvis vi i særlige situationer har indhentet dette). Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

Hvem deler vi dine personoplysninger med

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• IT-leverandører, fragtfirmaer, finansielle institutioner og lignende leverandører og samarbejdspartnere til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter

Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vore samarbejdspartnere kan levere deres tjenester. Vores samarbejdspartnere fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået aftaler med vores samarbejdspartnere, der sikrer, at samarbejdspartnernes niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Privatlivspolitik, og i øvrigt gældende lovgivning.


Samarbejdspartnere uden for EØS:
I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som publiceret af Kommissionen, som kontraktgrundlag. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Visse amerikanske virksomheder er certificeret under den databeskyttelsesordning som EU og USA har indgået aftale om, kaldet Privacy Shield, der bl.a. fastsætter et stærkt sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger. De amerikanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen, er forpligtet til at overholde disse regler og foranstaltninger. Virksomheder tilsluttet ordningen i USA kan frit indgå samarbejdsaftaler med europæiske virksomheder, og her er EU-Kommissionens standardkontrakt ikke nødvendig. Gå til www.privacyshield.gov for at få mere at vide om Privacy Shield-programmet.

Borgen har via moderselskabet Gyldendal A/S indgået aftale med følgende leverandører uden for EØS:

USA
• Google Analytics - indsamling af besøgsstatistik og i den forbindelse videregivelse af IP-adresser til Google. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart som udfører opgaver for dem. Google er Privacy Shield-certificeret. For information om Googles privatlivspolitik klik her
• Microsoft Office 365 – cloudleverandør for vores Officepakke. Microsoft er Privacy Shield-certificeret. Se information om Microsofts privatlivspolitik
her

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne Privatlivspolitik.

Medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil personoplysninger generelt blive gemt i vores økonomisystemer i 5 år efter seneste køb, således at bogføringslovens krav overholdes. Derefter vil oplysningerne blive slettet. I vores øvrige systemer opbevarer vi oplysningerne i to år efter seneste køb, således at vi kan overholde vores forpligtelser i tilfælde af eventuelle reklamationer efter købeloven.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
• Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
• Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
• Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
• Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder:

Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til:

netbutikkerne@gyldendal.dk mærket ”Persondata” eller pr. brev til:

Borgen
Gyldendal A/S
”Persondata”
Klareboderne 3
1115 København K

I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.

Hvis du er utilfreds med den måde, Borgen behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


Ændring af denne privatlivspolitik

Øverst i denne Privatlivspolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.